Clara non sunt interpretanda - Jasne przepisy nie wymagają tłumaczenia

O nas


Adwokat dr Damian Szczepański

Adwokat Monika Szczepańska

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999 r.),
 • adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach zarówno współpracy ze znanymi kancelariami prawnymi jak i z podmiotami sektora publicznego,
 • posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych, w tym m.in. cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych i pracowniczych,
 • brała udział w przygotowywaniu oraz negocjowaniu szeregu umów cywilnoprawnych.
Adwokat dr Damian Szczepański

Adwokat dr Damian Szczepański

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.),
 • od 2002 r. doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”,
 • od 2006 r. adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie,
 • od 2000 r. wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
 • członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie na kadencję w latach 2010-2013,
 • członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2010-2013 i w 2015 r. w Warszawie,
 • opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych,
 • od 2001 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • autor ponad 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra” i „Zamówienia Publiczne. Doradca” oraz w czasopiśmie „Dziennik, Gazeta Prawna”,
 • prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Stale współpracujemy z doświadczonymi adwokatami oraz radcami prawnymi, do których należą m.in.: adwokat dr Marcin Zaborski oraz adwokat Łukasz Morysiński (Adwokacka Spółka Partnerska Zaborski, Morysiński), adwokat Szymon Jusiel, adwokat Michał Jan Pratkowski, adwokat Mikołaj Bednarz, radca prawny Piotr Wasiljew, radca prawny Jan Pionkowski i radca prawny Michał Gendek.