Clara non sunt interpretanda - Jasne przepisy nie wymagają tłumaczenia

Zamówienia publiczne


W ramach świadczonych usług prawniczych oferujemy kompleksową obsługę postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Zamawiającym oferujemy opracowywanie regulaminów udzielania zamówień oraz doradztwo prawne obejmujące m.in.:

Wykonawcom oferujemy doradztwo prawne obejmujące udział w konkretnym postępowaniu, w tym m.in:


Zapewniamy reprezentowanie zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.