Clara non sunt interpretanda - Jasne przepisy nie wymagają tłumaczenia

Szkolenia


Oferujemy przeprowadzenie szkoleń z problematyki zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Szkolenia Są to szkolenia jednodniowe lub dwudniowe dostosowane do potrzeb klienta. Szkolenia mają charakter otwarty obejmujący w sposób kompleksowy tematykę zamówień publicznych lub też są to szkolenia zamknięte dostosowane do indywidualnej specyfiki klienta. Program szkolenia, czas trwania szkolenia, miejsce oraz terminy szkolenia, a także wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia są indywidualnie ustalane z klientem.

W ramach szkolenia przeprowadzane są praktyczne warsztaty, które polegają na tym, że uczestnicy szkolenia indywidualnie lub podzieleni na dwu- lub trzyosobowe grupy rozwiązują zagadnienia prawne związane z zamówieniami publicznymi. Pierwszy rodzaj zagadnień ma postać autentycznych sytuacji, które zdarzyły się w przeszłości, a które wywołały spór prawny pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Uczestnicy szkolenia mają za zadanie w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej opowiedzieć się w tym sporze po stronie zamawiającego albo wykonawcy.

Drugi rodzaj zagadnień polega na analizie przez uczestników szkolenia autentycznych fragmentów treści ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ofert – i w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzić, czy ww. zapisy są zgodne z prawem, a jeżeli nie – to jak powinny być prawidłowo sformułowane

Niewątpliwą korzyścią wzięcia udziału w szkoleniu jest:

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały, w tym. m.in. ujednolicony aktualnie obowiązujący tekst ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia do ustawy.